ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2019

         Thực hiện kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 12/11/2018 của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Quảng Nam và kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 04/01/2019 của Ban chỉ đạo vận động HMTN thành phố Tam Kỳ về thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 15/3/2019, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Tam Kỳ và các địa phương, đơn vị tuyên truyền, vận động trên 400 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động , giáo viên, lực lượng vũ trang và tình nguyện viên Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ tham gia đăng ký hiến máu đợt I năm 2019, kết quả đã tiếp nhận được 369/320đvm, đạt 115,3% chỉ tiêu tỉnh giao, góp phần đáp ứng được nhu cầu máu của các Bệnh viện trong tỉnh.

tamkyhien mau1

tamkyhien mau2

HỘI CTĐ THÀNH PHỐ TAM KỲ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 02:32