ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Duy Xuyên: Vận động và tiếp nhận máu đợt 2 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 12/11/2018 về việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. 

hmduyxuyen 

Sáng ngày 18/8/2019 tại UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Duy Xuyên tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2/2019. Với hơn 300 tình nguyện viên, cán bộ, công chức, công nhân lao động ở các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn 04 xã: Duy Thu, Duy Tân, Duy Hòa và Duy Phú đăng ký hiến máu, kết quả đã tiếp nhận được 252/300đvm, trong đó có 23 đvm/350ml. 

                                                                       (Tin và ảnh: Tuyết Phương - Hội CTĐ tỉnh)