ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Giới thiệu về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam

Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố

Email In PDF.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

 

1. Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Kỳ

 • Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Tiến - Điện thoại di động: 0913.418.145
 • Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Đức Hoàng - Điện thoại di động: 0905.475.788
 • Địa chỉ: Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3851.597.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An

 • Chủ tịch: Ông Phan Văn Quý - Điện thoại di động: 0919.062.146
 • Phó Chủ tịch: Ông Đặng Mậu Tiếng - Điện thoại di động: 0934.924.430
 • Phó Chủ tịch: Ông Phạm Anh  Đức - Điện thoại di động: 0914.018.285
 • Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3861.345.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Thông - Điện thoại di động: 0985.432.427
 • Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3867.346.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Cơ - Điện thoại di động: 0945.294.949
 • Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Bửu - Điện thoại di động: 0905.673.014
 • Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3871.530.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Ninh

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Bá Liên - Điện thoại di động: 0982.403.348
 • Phó Chủ tịch: Ông Trần Quốc Sự - Điện thoại di động: 0934.807.363
 • Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3890.668.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình

 • Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Lan - Điện thoại di động: 0986.682.004
 • Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Phú Dương - Điện thoại di động: 01297.099.989
 • Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3674.442.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn

 • Chủ tịch: Ông Phan Thanh Cúc - Điện thoại di động: 0914.104.009
 • Phó Chủ tịch: Bà Trần Thị Phương Thảo - Điện thoại di động: 0913.061.561
 • Địa chỉ: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3885.338.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Xuyên

 • Chủ tịch: Ông Lê Văn Năm - Điện thoại di động: 0935.611.755
 • Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3877.725.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9. Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Lộc

 • Chủ tịch: Ông Lê Bích Hổ - Điện thoại di động: 0988.184.002
 • Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Hải - Điện thoại di động: 0905.210.082
 • Địa chỉ: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3865.288.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10. Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Ba - Điện thoại di động: 0983.271.565
 • Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3884.363.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11. Hội Chữ thập đỏ huyện Bắc Trà My

 • Chủ tịch: Ông Đinh Văn Linh - Điện thoại di động: 01685.175.764
 • Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3882.062.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12. Hội Chữ thập đỏ huyện NamTrà My

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hường - Điện thoại di động: 0983.653.482
 • Phó Chủ tịch: Ông Hồ Văn Quy - Điện thoại di động: 01698.807.418
 • Địa chỉ: Xã Trà Cang, huyện Nam Trà My.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3880.069.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13. Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Sơn

14. Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức

 • Chủ tịch: Ông Lê Đức Hùng - Điện thoại di động: 0905.548.809
 • Địa chỉ: Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3871.530.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15. Hội Chữ thập đỏ huyện Phước Sơn

 • Chủ tịch: Ông Lê Phúc Hậu - Điện thoại di động: 0982.881.692
 • Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3881.645.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16. Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Giang

 • Chủ tịch: Bà Ngô Thị Mơ - Điện thoại di động: 0964.185.035
 • Địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3898.281.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17. Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Giang

 • Phó Chủ tịch: Ông Cao Xuân Đức.
 • Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3792.363.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18. Hội Chữ thập đỏ huyện Tây Giang

 • Chủ tịch: Ông Bling APú- Điện thoại di động: 0964.077.977
 • Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Điện thoại di động: 0949.722.868
 • Địa chỉ: huyện Tây Giang
 • Điện thoại cơ quan: 0235.3796.046.
 • Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 08:01
 

Các ban, đơn vị trực thuộc tỉnh Hội

Email In PDF.

 CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC TỈNH HỘI:

 

 1. Văn phòng:

 Chánh văn phòng: Bà Kiều Thị Long Thúy

 ĐT: 0235.3859.587 -  01216.688.369

 Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ban Công tác xã hội & Truyền thông, TTN Trường học

Phó Ban: Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: 0934.936.691

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Ban Chăm sóc sức khỏe - Hiến máu tình nguyện: 

Phó ban: Bà Huỳnh Thị Thanh Bình

ĐT: 0235.3852.385 -  01224.501.766

Email: binhctdqna@ gmail.com

4. Trung tâm phòng ngừa ứng phó thảm họa:

Địa chỉ: 09 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Giám đốc: Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: 0934.936.691

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Trung tâm huấn luyện kỹ năng công tác Chữ thập đỏ:

Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Giám đốc: Bà Huỳnh Thị Thanh Bình

ĐT: 0235.3852.385 -  01224.501.766

Email: binhctdqna@ gmail.com

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 07:58
 

Hệ thống tổ chức

Email In PDF.

sodotochuc1

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 8 2017 06:05
 

Lãnh đạo tỉnh Hội

Email In PDF.

LÃNH ĐẠO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG NAM


Chủ tịch: Ông Lê Tấn Minh
Điện thoại: 0985.970 259
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Chủ tịch: Ông Phạm Bằng
Điện thoại: 0974.985.439
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Chủ tịch: Bà Võ Thị Ngọc Diệp
Điện thoại: 079.6555.414
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Chủ tịch: Ông Phan Công Ry
Điện thoại: 0945.843.666
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 08:01
 

Chủ tịch danh dự

Email In PDF.

Đang cập nhật nội dung ...

 
Các bài viết khác...