ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Phòng ngừa, ứng phó thảm họa

Hội CTĐ Thành phố Tam Kỳ bàn giao Nhà Chữ thập đỏ.

      Sáng ngày 26/10/2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Kỳ tổ chức nghiệm thu, bàn giao Nhà Chữ thập đỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Bài ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ. Trong đó Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, ngoài ra gia đình vận động nguồn nguồn đóng góp của con cháu dòng họ. Tổng kinh phí ngôi nhà trên 100 triệu đồng.

                                                                                                                                                                           - Hội CTĐ Thành Phố Tam Kỳ -