ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Văn bản Tỉnh hội

Kế hoạch phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh triển khai mô hình chăn nuôi ngan sinh sản

Kế hoạch phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh triển khai mô hình chăn nuôi ngan sinh sản

 

Kế hoạch liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 09:15
 

Định hướng công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2020

Định hướng công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2020

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 09:07
 

Chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019-2023

Chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019-2023

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 09:18
 

Nghị quyết Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

Nghị quyết Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 09:07