NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Công văn

Thư của Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam gửi cán bộ, hội viên, TNV và TTN Chữ thập đỏ cả nước

Thư Chủi tịch Trung ương Hội CTĐVN

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 4 2020 04:23
 

Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bộ nhận diện thương hiệu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Đề cương tuyên truyền Đại Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X

 

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số: 02 /TƯHCTĐ-VP
- Ngày ban hành: 02/01/2014Tệp đính kèm:
Trien_khai_Chi_thi_cua_BBT.2014.doc