NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Hội CTĐ Hiệp Đức phối hợp cùng với Tổ chức Habiat tổ chức tập huấn về kỹ thuật xây dựng nhà an toàn.

Sáng ngày, 08/3/2024 Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức phối hợp cùng với Tổ chức Habiat tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật xây dựng và cải tạo nhà cho 30 hộ hưởng lợi được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở (12 nhà mới và 18 nhà sửa chữa) từ Dự án “Xây dựng năng lực thích ứng với thiên tai cho cộng đồng tại huyện Hiệp Đức thông qua xây dựng năng lực và cải thiện nhà ở”.

 

                                                                               - Hội CTĐ huyện -