NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Chữ thập đỏ trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hội An phát động quỹ vì bạn nghèo

Sáng 24 tháng 8 năm 2015 tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội Chữ thập đỏ nhà trường phát động học sinh toàn trường ủng hộ “Qũy Vì bạn nghèo” năm học 2015-2016. Trong năm học qua, Hội Chữ thập đỏ nhà trường đã phát động và thu được nguồn quĩ  hơn 16 triệu đồng. Với nguồn quĩ này Hội Chữ thập đỏ trường đã chi hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam,  Tết vì người nghèo; trẻ em, học sinh  khuyết tật mua Bảo hiểm tai nạn; đồng phục đến trường cho học sinh nghèo; hỗ trợ kinh phí học tập cho nhiều học sinh v.v.góp phần xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ kinh phí cho các tập huấn nhân đạo. Quĩ Vì bạn nghèo đã giúp đỡ được nhiều học sinh có điều kiện tốt hơn để đến trường. 

Một số hình ảnh hoạt động:

                                                                                                                                                                                                                                     Lê Th Thành (THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 02:50