ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Tam Kỳ tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Hội

          Thực hiện chương trình công tác Hội, phong trào CTĐ năm 2018 và triển khai kế hoạch “tháng nhân đạo” do Tỉnh Hội phát động.

          Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2018, Hội CTĐ thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn theo cụm xã, phường về công tác Hội và công tác sơ cấp cứu ban đầu năm 2018 cho trên 40 Hội viên, Tình nguyện viên của 4 xã, phường: xã Tam thanh, phường An Phú, phường Phước Hòa và phường An Sơn tại phường An Phú . Tại lớp tập huấn các Hội viên, Tình nguyện viên của 4 xã, phường đã được báo cáo viên của thành Hội, truyền đạt một số khái niệm, cách tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kỹ năng tuyên truyền, vận động, xây dựng quỹ.

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung cao các cán bộ xã, phường đánh giá cao về buổi tập huấn, thông qua buổi tập huấn giúp cải thiện kiến thức về công tác Hội cũng như ôn lại một số kiến thức công tác sơ cấp cứu ban đầu để góp phần giúp ích cho nhân dân tại địa phương khi có tai nạn, thiên tai xảy ra.

 58


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ TAM KỲ