NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn.

      Sáng ngày 06/9/2022 Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, tổ chức khóa tập huấn sơ cấp cứu cho hơn 105 học viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Qua khóa tập huấn góp phần nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý khi có tình huống, tai nạn thương tích xảy ra tại cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                                                      - Hội CTĐ huyện- 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 03:28