ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Đề cương tuyên truyền Đại Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X