NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Hội CTĐ Tiên Phước phối hợp với tổ chức Children of Vietnam xây dựng điểm Trường Mẫu giáo thôn 5, xã Tiên Hiệp.

      Sáng ngày 13/3/2024, phối hợp cùng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Tổ chức Children of Vietnam (COV) khởi công xây dựng điểm Trường Mẫu giáo thôn 5, xã Tiên Hiệp. Kinh phí thực hiện các hạng mục gần 800 triệu đồng, trong đó Tổ chức COV tài trợ  635 triệu đồng, còn lại do ngân sách huyện đối ứng

                                                                  - Hội CTĐ huyện-