NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Thăng Bình, Nam Trà My tổ chức hiến máu tình nguyện.

     Trong đầu tuần của tháng 9/2022, thực hiện phân bổ chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thăng Bình và Nam Trà My tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả đã tiếp nhận tại huyện Thăng Bình 292 đơn vị máu và huyện Nam Trà My 159 đơn vị máu.

                                                                                                                                                      - Hội CTĐ huyện -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 03:27